Vuokra-aika: Vuokrapäivä kestää 24 tuntia ja alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.Jos ajoneuvoa ei palauteta vuokra-ajan loppuun mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalta 100 euroa / vrk. Ajoneuvovarauksen voi peruuttaa netcarrent- palvelunumeron kautta (Jari 050-4118501), jolloin maksettu vuokrahinta palautetaan takaisin, mutta netcarrent perii kuitenkin 60 euron peruutusmaksun. Jos kokonaisvuokrahinta on alle 60 euroa, palautusta ei näin ollen synny. Yli 60 euron vuokrahinnoista vähennetään peruutusmaksu ja loppusumma palautetaan asiakkaalle.Jos vuokralleantaja ei pysty toimittamaan varattua autoa asiakkaalle, vuokrahinta maksetaan takaisin täysimääräisenä. Asiakkaan kokemaa muuta haittaa ei hyvitetä. Netcarrent pidättää itsellään oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama auto toiseen vastaavanlaiseen ajoneuvoon. Vakuutukset: Vuokra-ajoneuvolle aiheutuneista vaurioista asiakkaan omavastuu on ajoneuvosta riippuen 490-790 euroa. Jos asiakas ei palauta ajoneuvoa vuokra-ajan loppuun mennessä muun kuin teknisen vian vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan omavastuun täysimääräisenä. Asiakas on myös vastuussa omavastuulla ajoneuvon sisätilojen kunnosta. Tupakointi ja eläinten kuljettaminen autossa on kielletty. Asiakas ei ole vastuussa ajoneuvon teknisistä vioista, ellei hän ole aiheuttanut niitä tahallisesti. Vikaantuminen: Jos ajoneuvo vikaantuu vuokra-aikana ja matkanteko keskeytyy, vuokraaja saa korjauttaa ajoneuvoa korkeintaan 50 euron arvoisesti, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on otettava korjaamolta todisteeksi ajoneuvon korjaamisesta yksilöity kuitti, jolla hän saa takaisin korjausrahansa. Vikaantumisen tapahduttua on asiakas velvollinen ottamaan yhteyttä netcarrent-palvelunumeroon ja selostamaan tapahtumien kulun. Vuokralleantaja päättää jatkotoimenpiteistä, vaihdetaanko auto toiseen vastaavanlaiseen, korjataanko vai raukeaako ajoneuvon vuokraaminen. Jos vuokra raukeaa, asiakas saa käyttämättä jääneen vuokran takaisin täysimääräisenä.Jos matkanteko keskeytyy eikä ajoneuvoa saada kuntoon eikä vuokralleantaja  pysty toimittamaan toista ajoneuvoa tilalle, maksetaan vuokraajalle (yksi henkilö) matkustuskulut (ei matkatavaroita) pienimmän taksan mukaan kotiin (julkinen kulkuneuvo) ainoastaan Suomessa korkeintaan 50 euron arvoisesti. Jos ajoneuvo varastetaan, vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan siitä poliisille ja netcarrentin palvelunumeroon. Vuokraaja sitoutuu maksamaan ajoneuvokohtaisen omavastuun. Ajoneuvon käyttö: Ajoneuvolla saa ilman erillistä sopimusta ajaa ainoastaan Suomessa. Muihin maihin ajettaessa pitää kysyä vuokranantajalta lupa. Sakot, pysäköintivirhemaksut yms. itse aiheutetut kulut ovat kaikki asiakkaan vastuulla.Ajoneuvo on aina lukittava siitä poistuttaessa.Ajoneuvon avaimia ei saa luovuttaa päihtyneelle, huumaantuneelle eikä henkilölle, jolla ei ole kykyä ajaa ajoneuvoa turvallisesti. Kuljettajan on oltava ajokunnossa ja hänellä on oltava voimassa oleva ajokortti. Kuljettajan on täytettävä ehdot, mitä Suomen tieliikennelainsäädännössä vaaditaan ajoneuvon kuljettamisesta tiellä. Vuokraaja on itse vastuussa omasta tilastaan ja liikenneturvallisuudesta vuokrattuaan ajoneuvon. Vuokralleantaja ei voi tarkistaa, onko kuljettaja ajokunnossa, koska vuokraus perustuu itsepalvelukonseptiin.Vuokra-ajoneuvoa ei saa käyttää opetusharjoitteluun liikenteessä eikä kilpaurheilukäyttöön. Poikkeuksena vuokra-ajoneuvoa (henkilöauto) saa käyttää ajokorttiopetusta varten II-vaiheen ratakoulutukseen liukkaan kelin ajoradalla.Polttoaine ei kuulu vuokrahintaan.Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa ajoneuvon öljyn määrä moottorista 1000 km:n välein. Turvatoimet:   Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa  kuvia turvakameralla hänen noutaessaan vuokra-ajoneuvoa.  Asiakas hyväksyy myös, että auton sijainti voidaan paikantaa gps-paikantimella. Ajoneuvon palautus:   Vuokra-ajoneuvo palautetaan lähtöpaikkaan ennen vuokra-ajan päättymistä  siivottuna ja polttoainetta tankissa saman verran kuin lähtiessä. Muista katsoa polttoainemittari lähtiessä. Mikäli auto on sisätiloilta vuokran päätyttyä normaalia käyttöä likaisemmassa kunnossa, perimme asiakkaalta siivouskuluina 50 euroa/tunti. Muita ehtoja:  

Tietojen oikeellisuus Väärien tietojen rekisteröiminen www.netcarrent.fi sivustoille on kielletty. Netcarrent Oy pidättää oikeuden tarkistaa vuokrausjärjestelmään rekisteröityjen tietojen oikeellisuus ja poistaa virheelliset tai selkeästi puutteelliset käyttäjätiedot sekä rikosepäilyissä antaa tiedot viranomaisten haltuun jatkokäsittelyä varten. Jos on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on tullut henkilövahinkoja, vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisille. Huom! Ilmoitusvelvollisuus myös vuokranantajalle, vaikka ei olisi tullut henkilövahinkoja.Auton vuokraaminen perustuu itsepalvelukonseptiin ja automaattiseen tietojenkäsittelyyn. Jos automaattisessa tietojenluovutusohjelmassa ilmenee vika, esim. asiakas vuokrattuaan auton, saa huomattavasti pidemmän vuokra-ajan,  netcarrentillä  on oikeus evätä ylimenevä vuokra-aika pois.   Pysäköintikortin käyttö:   Käytä ainoastaan autossa olevaa Netcarrentin pysäköintikorttia. Korttia saa käyttää ainoastaan Netcarrentin autojen pysäköintiin parkkihallissa. Pysäköintikortin häiriöttömän käytön varmistamiseksi kortti tulee syöttää sekä sisään- että ulosajon yhteydessä. Kun olet palauttamassa autoa tuloportilla, äLä PAINA korttikoneen nappia missään tapauksessa, vaan työnnä auton oma pysäköintikortti koneeseen ja odota . Kone palauttaa kortin automaattisesti hetken kuluttua ja avaa portin.   Miksi näin?   Koska parkkitalon tietojärjestelmä rekisteröi jokaisen sisään- ja ulosajon, niin ajaessasi vuokra-auton vahingossa jollain muulla kuin auton omalla pysäköintikortilla sisään, tietojärjestelmä ei kirjaa autoa sisällä olevaksi väärän kortin käytöstä johtuen. Tämä virheellinen toiminto aiheuttaa sen, että seuraava asiakas ei pääse ajamaan parkkihallista ulos.   Jos kuitenkin olet käyttänyt vahingossa väärää pysäköintikorttia:   Jos kuitenkin olet sisääntuloportilla painanut vahingossa automaatin nappia, automaatti antaa sinulle pahvisen ns. lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetun kortin. Tässä tapauksessa aja auto portista sisään, käy maksamassa pahvikortista aiheutunut maksu parkkimaksuautomaatilla ja aja auto pahvikorttia käyttäen ulos parkkihallista. Tämän jälkeen aja auto uudestaan sisään parkkihalliin tuloportista auton omalla muovisella kortilla. Olet itse vastuussa ottamistasi pahvisista lyhytaikaisista pysäköintikorteista ja niiden aiheuttamista maksuista. Jos siis vahingossa otat pahvisen lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitetun kortin, kortti alkaa kerryttämään heti maksua sinulle itsellesi, joten hoida asia edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.